Preview Mode Links will not work in preview mode

Ráno Nahlas


Sep 25, 2019

Do dôchodku skôr, no za menej peňazí. Takýto efekt majú podľa ekonómov priniesť najnovšie zmeny dôchodkového systému. Parlament ho pripravil o tzv. dôchodkový automat, ktorý nahradil pevnými tabuľkami. Systém tak zbavil naviazanosti na exaktné dáta Štatistického úradu, ktorými sa riadil výpočet dôchodkového veku doteraz. Po novom vek určia tabuľky na roky dopredu.

Čo to spraví so systémom? Ako sa zmeny dotknú samotných budúcich dôchodcov? A ako vyzerá zmena, keď sa človek prebudí ako dôchodca?

Budete počuť dôchodkového experta Jána Šeba a Michala Lehutu, ekonomického analytika

Moderuje Jaroslav Barborák.