Preview Mode Links will not work in preview mode

Ráno Nahlas


Dec 18, 2019

Výsledky testovania, ktoré odhalili, že až tretina žiakov je funkčne negramotných Juraja Čokynu neprekvapili. On sám totiž učil na Základnej škole do ktorej chodilo mnoho detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Jeho skúsenosť pritom hovorí, že náš vzdelávací takéto detí oberá o lepšiu budúcnosť a doslova ich hádže cez palubu.

Navyše, naše školstvo konzervuje deti do prostredia v ktorom sa narodili. ak teda máte smolu a narodíte sa menej vzdelaným či chudobným rodičom s vysokou pravdepodobnosťou v rovnakom prostredí dožijete celý svoj život.