Preview Mode Links will not work in preview mode

Ráno Nahlas


Nov 27, 2019

Orbánovské Maďarsko je nasiaknuté pocitom trianonskej krivdy a v prípade oslabenia štruktúr Európskej únie a NATO nie sú vylúčené ani jeho nároky na naše územie, hovorí v rozhovore pre ráno nahlas bývalý veľvyslanec v Maďarsku Rastislav Káčer.

Budapešť označuje za trójskeho koňa putinovho Kremľa, ktorý usilovne pracuje na oslabení Európskej únie ako garanta našej bezpečnosti. No a NATO? Severoatlantická organizácia je podľa káčera v hlbokej kríze a už nie je absolútnym bezvýhradným garantom našej bezpečnosti. iné - lepšie, garancie však nemáme, odkazuje Rastislav Káčer