Preview Mode Links will not work in preview mode

Ráno Nahlas


Feb 24, 2020

"Život rodín s autistickým dieťaťom je často ekonomickým živorením a každodenným žonglovaním o každé euro," hovorí otec autistického Mareka Jozef Bednár. Pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi by podľa neho mala patriť medzi priority štátu, na Slovensku to však tak ani zďaleka nie je. Napriek tomu, že sa Jozef musel vzdať mnohých snov – pre seba, ale aj pre svojho syna, nikdy zápas so synovým autizmom neoľutoval a hovorí, že tak ako autisti potrebujú nás, aj my ako spoločnosť potrebujeme autistov a ich čisté duše.