Preview Mode Links will not work in preview mode

Ráno Nahlas


Apr 26, 2021

Ich cieľom je teokracia a ich snom je zrušiť sekulárnu Ústavu a zaviesť nám tu režim podobný Iránu, hovorí o aktuálnej invázii letničiarskych hnutí do politiky publicista a teológ Michal Havran.

Žijú v apokalyptických predstavách blížiaceho sa konca sveta, a v ňom predsa nemá zmysel odporovať božej vôli no a jej vykonávateľmi sa cítia byť práve oni, takto vysvetľuje ambície a motívy všetkých tých letničiarskych a charizmatických hnutí publicista a teológ Michal Havran.

Podľa Havrana tieto hnutia pohŕdajú rozumom, pohŕdajú kritickým myslením a tým vlastne opovrhujú celou našou civilizáciou. Slovo kompromis nepoznajú pretože si myslia, že ich ústami hovorí sám Boh a sú posadnutí permanentnou očistov od hriechov preto je pre nich tak kľúčovým termínom aj slovo "korupcia".

Kto sú teda tí, ktorí vraj v mene samotného Boha chcú meniť naše zákony a diktovať nám pravidlá života, kde pramení ich presvedčenie, že na ich strane je Boh? Čo chcú, ako nás vnímajú a prečo sú vlastne naše cirkvi tak posadnuté témou sexuality a vymedzovania sa voči tým, ktorí sú "iní"?

V dnešnom Ráno Nahlas na to odpovie publicista a teológ Michal Havran, pekný deň vám želá Braňo Dobšinský.