Preview Mode Links will not work in preview mode

Ráno Nahlas


Feb 24, 2021

Napriek oficiálne deklarovaným číslam, počet potratov zostáva v princípe konštantný, tvrdí gynekológ a pôrodník Jozef Záhumenský. Podľa neho skutočný pokles umelých prerušení tehotenstva neprinesú snahy o ich zákaz či obmedzovanie, ale zabezpečí ich sexuálna osveta a najmä dostupná a v niektorých prípadoch i štátom preplácaná antikoncepcia.

Vyhláška ministra zdravotníctva, ktorou de facto spoplatnil interrupcie pre ženy nad 40 rokov, opätovne otvorila citlivú tému reprodukčných práv žien a ich slobodnej voľby v prípade tehotenstva. Smerujeme teda pod ministrom otvorene sa hlásiacim ku kresťanskej viere k obmedzeniu práv žien? Hrozí nám takzvaný poľský – striktne reštriktívny model? A prečo by mal štát preplácať antikoncepciu a učiť o bezpečnom sexe? V Ráno Nahlas na to odpovie prednosta pôrodnice v bratislavskom Ružinove Jozef Záhumenský.

Reč však príde aj na varovania ombudsmanky, ktorá opakovanie upozornila na porušovanie práv rodičiek v čase Korony. Prichádza teda v čase pandémie skutočne k pôrodom bez tíšenia bolesti, núteným cisárskym rezom či odtŕhaniu novorodencov od ich mám? Počúvajte ráno Nahlas s pôrodníkom Jozefom Záhumenským.

Moderuje Braňo Dobšinský.