Preview Mode Links will not work in preview mode

Ráno Nahlas


Nov 25, 2019

Internet, sociálne siete, nespočetné množstvo online aplikácií takmer na „všetko“ sa stávajú silným konkurentom štátu. Ako prejav osobnej iniciatívy a šikovnosti „vynálezcov“ idú dopredu bez toho, aby si pýtali dovolenie od úradníkov, zákonodarcov, štátu.

Úspech u širokej masy spotrebiteľov im dáva legitimitu. A potláča silu byrokracie, autorít a regulátora. Pre štát budú alebo začiatkom konca, alebo potrebným budíčkom. Podľa ekonóma Róberta Chovanculiaka prvým prikázaním pre politikov v tejto oblasti by malo byť „NEZAKÁŽEŠ“.

Výsledkom tak môžu byť aj nižšie dane, lacnejšie služby, spokojnejší zákazníci a v konečnom dôsledku zdravší štát, pokojnejší politici a prosperujúca spoločnosť.

Moderuje J. Barborák