Preview Mode Links will not work in preview mode

Ráno Nahlas


Jan 28, 2020

Postúpila medzi najproblémovejšie oblasti, stále viac si na ňu sťažujú podnikatelia, ľudia ju ale paradoxne nahlasujú čoraz menej. Korupcia.

Transparency International Slovensko zverejnila najnovší rebríček jej vnímania. Na medzinárodnej úrovni Slovensko padlo na 59. pozíciu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je o dve priečky nižšie, oproti začiatku dobiehajúceho volebného obdobia – teda od roku 2016 - horšie o päť pozícií. 

Čo meria index vnímania korupcie? A prečo v ňom klesáme? Máme sa od koho učiť? Z postkomunistických krajín je na tom najlepšie Estónsko z 18. priečky.

Podľa zistení Transparency International Slovensko pri trestaní korupcie sme sa zastavili na komunálnej úrovni. Za úplatky a rôzne nenáležité výhody sú postihovaní najviac tak zodpovední v obciach a mestách, politikov a najvyššie poschodia moci zatiaľ jej trestanie obchádza. Zmenou môže byť očakávaná výmena na poste generálneho prokurátora.

Robert Vaško, právnik TIS v rozhovore s Jaroslavom Barborákom.