Preview Mode Links will not work in preview mode

Ráno Nahlas


Jun 29, 2021

Máme plné ústa rečí o rodinách či detičkách no keď naše deti potrebujú skutočnú pomoc, tak tam jednoducho nie sme, tvrdí primár psychiatrickej kliniky NÚDCH Ján Šuba.

Na Slovensku rastie počet detí s poruchami príjmu potravy, rastie počet deti, ktoré zápasia s úzkosťami, panikou či depresiami, narastá aj počet detí, ktoré sa režú, pália či sa inak sebapoškodzujú a vzrastá i počet detí, ktoré svoje problémy riešia alkoholom, tabletkami či inými závislosťami. Sú skrátka v problémoch a pýtajú si našu pomoc. Na Slovensku je však menej ako 50 detských psychiatrov a štát nemá ani dostatok urgentných lôžok či lôžok v doliečovacích zariadeniach.

 

Čo teda dnes trápi detské duše a čo im vieme reálne ponúknuť keď zápasia s úzkosťami, depresiami či majú niekedy taký veľký strach, že by radšej zvolili odchod z tohto sveta? A s akými problémami zápasí slovenská detská psychiatria? Témy pre primára kliniky detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb Jána Šubu.

Počúvate Ráno Nahlas, pekný deň vám želá Braňo Dobšinský